Սեմինար պարապմունք

Սեմինար պարապմունքի թեման

  1. Նոյեմբերի 13-17-ի նախագծային ուսուցման ստուգատես.
  • նախագիծ
  • հանդիպումներ
  • ճամփորդություններ
  • կլոր սեղան-քննարկումներ
  • կրթական փոխանակման ծրագրեր
  • այլ

Մարինե Մկրտչյան

Սեդա Այվազյան

Նվարդ Սարգսյան

Վահրամ Թոքմաջյան

2. Ուսումնական նախագծերը մանկավարժական աշխատողների բլոգներում: Больше