Նախագիծ. «Երաժշտությունը նախակրթարանում՝ քնի և խաղի գործունեության կազմակերպման ժամանակ». ուսանողների կատարած աշխատանք

Հռիփսիմե Պետրոսյան     

Մարինե Հակոբյան