Ջրային չփչփախաղեր լողավազանում. Քոլեջի 5 տարեկանների խումբ

Լողավազանում ջրային տարբեր խաղերը լողի ամբաժանելի մասն են կազմում: