«Դպրոցը ատամհատիկի բաց արվեստանոց» նախագիծ

 ԱտամհատիկԱռկահատիկ

Դեկտեմբերի 10-ին Քոլեջում  Ատամհատիկի ծեսն է , որի կազմակերպիչն է Քոլեջը: Աշխատանքային խմբի կազմում են՝ Տաթև Բլեյան, Նելի Արղության, Մարինե Մկրտչյան, Ջուլի Ղազարյան, կրթահամալիրի 2_5տարեկանների խմբերի դաստիարակներ, նախադպրոցական խմբի ուսանողներ: