Ընտանեկան նախագծի արդյունքներ

Ընտանեկան նախագիծ՝ «Ազգային, բակային, ծիսական խաղեր, խաղիկներ, ասիկներ, ճվիկներ, մատնախաղեր, թռնոցիներ, գովք»

  1. Հեռավար — առցանց ուսուցում. խաղ Ակլատիզի փետուրներով՝ «Ով դիպուկ կնետի Ակլատիզի փետուրը» , կատարում են Լիլիթ, Եվա, Սոնա Ալեքսանյանները
  2. Հեռավար — առցանց ուսուցում. ազգային մանկական ձեռնախաղ՝ «Ժնջիլ, ժնջիլ», ծափխաղ`«Ծափիկ — ծափիկ, ծափ նաներով» , կատարում են Լիլիթ, Եվա, Սոնա Ալեքսանյանները
  3. Հեռավար — առցանց ուսուցում. մանկական ճվիկներ՝ «Ճվիկ, ճվիկ, ճկույթիկ», «Ճվիկ, ճվիկ, Ակնա ճվիկ» , կատարում են Լիլիթ, Եվա, Սոնա Ալեքսանյանները
  4. Հեռավար — առցանց ուսուցում. Մանկական մատնախաղ՝ «Մամի, մամի, կրակ կտա՞ս», Ծափխաղ, կատարում են Լիլիթ, Եվա Ալեքսանյանները:
  5. Հեռավար — առցանց ուսուցում. մանկական ճվիկներ՝ «Ծի՜լ, ծի՜լ, ծիլծիլա», «Ճիվո՜ւ, ճիվո՜ւ, ճնճղիկ», թռնոցի — գովք՝ «Էսպես աղջիկ ո՞վ ունի», «Իմ աղջիկը խաս աղջիկ է», «Կլորիկ ու թմբլիկ եմ»

Հեռավար — առցանց ուսուցման ամփոփում. 16.03 — 20.03.2020թ.

Հեռավար — առցանց ուսուցում երաժշտությունից

  1. Օր առաջին. 

Հեռավար — առցանց ուսուցում. խաղ Ակլատիզի փետուրներով՝ «Ով դիպուկ կնետի Ակլատիզի փետուրը» , կատարում են՝ Լիլիթ, Եվա, Սոնա Ալեքսանյանները

2. Օր երկրորոդ. 

Հեռավար — առցանց ուսուցում. նախակրթարան, Յանա Անտոնյան, կատարում է հայ ժողովրդական երգեր՝ «Խնկի ծառը ծաղկել է» ,   «Զա՛րկ, բոլոճիկ»

Հեռավար — առցանց ուսուցում. ազգային մանկական ձեռնախաղ՝ «Ժնջիլ, ժնջիլ», ծափխաղ`«Ծափիկ — ծափիկ, ծափ նաներով» , կատարում են՝ Լիլիթ, Եվա, Սոնա Ալեքսանյանները

3. Օր երրորդ. 

Հեռավար — առցանց ուսուցում. մանկական ճվիկներ՝ «Ճվիկ, ճվիկ, ճկույթիկ», «Ճվիկ, ճվիկ, Ակնա ճվիկ» , կատարում են Լիլիթ, Եվա, Սոնա Ալեքսանյանները

Հեռավար — առցանց ուսուցում. մանկական ազգային ձեռնախաղ՝ «Ժնջիլ, ժնջիլ», ծափխաղ`«Ծափիկ — ծափիկ, ծափ նաներով» , կատարում է Յանա Անտոնյանը

Հեռավար — առցանց ուսուցում. ծրագրային երգեր են կատարում 6 տարեկանները. դասվար՝ Անահիտ Գրիգորյան, երաժշտության դաստիարակ՝ Մարինե Մկրտչյան

4. Օր չորրորդ. 

Հեռավար — առցանց ուսուցում. մանկական մատնախաղ՝ «Մամի, մամի, կրակ կտա՞ս», Ծափխաղ ,  կատարում են Լիլիթ, Եվա Ալեքսանյանները

5. Օր հինգերորդ.

Հեռավար — առցանց ուսուցում. մանկական ճվիկներ՝ «Ծի՜լ, ծի՜լ, ծիլծիլա», «Ճիվո՜ւ, ճիվո՜ւ, ճնճղիկ», թռնոցի — գովք՝ «Էսպես աղջիկ ո՞վ ունի», «Իմ աղջիկը խաս աղջիկ է», «Կլորիկ ու թմբլիկ եմ» ,  կատարում են Լիլիթ, Եվա, Սոնա Ալեքսանյանները

Քոլեջի ուսանողներ Больше

Մանկական ճվիկներ՝ «Ճվիկ, ճվիկ, ճկույթիկ», «Ճվիկ, ճվիկ, Ակնա ճվիկ»

Ընտանեկան նախագիծը՝ Մարինե Մկրտչյանի 

Մանկական ճվիկներ՝ «Ճվիկ, ճվիկ, ճկույթիկ», «Ճվիկ, ճվիկ, Ակնա ճվիկ», կատարում են Լիլիթ, Եվա, Սոնա Ալեքսանյանները:

Ճվիկ, ճվիկ, Ակնա ճվիկ

Ճվիկ, ճվիկ, Ակնա ճվիկ,
Ճվիկ գնաց հեռու քաղաք,
Բուրդ բերեց, բամբակ բերեց,
Թել մանենք, գլխարկ գործենք,
Մեր …-ի գլխին կործենք:
Թը՜ռռ ճվիկ:

Ճվի՜կ, ճվի՜կ, ճկութիկ

Ճվի՜կ, ճվի՜կ, ճկութիկ,
Երկար տաճիկ, բարակ լաճիկ,
Ճվի՜կ, ճվի՜կ, ճկութիկ,
Ճվիկը թռավ մտավ …-ի ծոցիկ: