Երաժշտական, խաղային գործունեությունը նախակրթարանում