Կոմիտաս՝ «Անմա՞հ է այն գործը, որի համար ես մեռա»

Komitas_1902

«Անմա՞հ է այն գործը, որի համար ես մեռա» / մաս երկրորդ/ Больше