6 տարեկաններ, երաժշտություն, 08.06 — 19.06.2020 — առցանց հանդիպումներ

Առաջին խումբ —  1. 08.06.2020 , 2. 15.06.2020,  3. 15.06.2020

Երկրորոդ խումբ — 1. 08.06.2020 ,  2. 15.06.2020

Երրորդ խումբ — 1. 08.03.2020 , 2. 15.06.2020

Մանկական երգչախումբ — 1. 09.06.2020 ,  2. 16.06.2020

Պարային շարժումների գրառման գյուտի հեղինակ Սրբուհի Լիսիցյան