2022 — 2023 ուսումնական տարվա երաժշտության առարկայական ծրագրերի, նախագծերի փաթեթներ

2022 — 2023 ուսումնական տարվա ծրագրերի փաթեթ   

2022 — 2023 ուսումնական տարվա նախագծերի փաթեթ       

Ազգային ծեսերի նախագծեր