«Սեբաստացիներ» մանկական երգչախմբի փորձերից 

«Սեբաստացիներ» մանկական երգչախմբի երգիչները կատարում են Kerenyi Gyorgy, «Dona nobis pacem» կանոնը:

Մովսես Խորենացի՝ «Մեծացուսցե անձն իմ զՏէր», Կոմիտաս՝ «Տէր, ողորմեա»

Ուսումնական ժամերգություն  Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում՝ 30.09.2022

Մովսես Խորենացի՝ «Մեծացուսցե անձն իմ զՏէր», Կոմիտաս՝ «Տէր, ողորմեա» — կատարող՝ «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ