Դարակերտի թթուդրիկն ու խաղողածեսը

Դարակերտի թթուդրիկն ու խաղողածեսը

Թթուդրիկի ծես

Խաղողաքաղ և խաղողածես