Դիպլոմային նախագիծ՝ «Ծիսական, մանկական ազգային երգերը, խաղերգերը, խաղերը, խաղիկները՝ որպես գեղագիտական դաստիարակության և ազգային մշակույթի փոխանցման միջոց»

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՔՈԼԵՋ

                            ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Մասնագիտությունը՝ Նախադպրոցական կրթություն

Թեման՝  

Ծիսականմանկական ազգային երգերըխաղերգերըխաղերըխաղիկները՝ որպես գեղագիտական դաստիարակության և ազգային մշակույթի փոխանցման միջոց

Ուսանող՝ Պայծառ Գրիգորյան

Ղեկավար՝  Մարինե Մկրտչյան

 ԵՐԵՎԱՆ,  2022

Դիպլոմային աշխատանքը՝  հղումով

Գործնական աշխատանքը՝   հղումով